Ask Me Aleksander Melech

Wsparcie sprzedaży eBay

Szkolenia

Wprowadzenie w zagadnienia portalu eBay, które pozwoli sprzedawać efektywnie za granicę.

Audyty

Sprawdzimy otwarte konto i wystawione aukcje pod kątem zmian, które mogą poprawić wyniki.

Wdrożenia

Uruchomienie eBay i zintegrowanie z obecnymi systemami. Możemy również wystawić ofertę i ustawić narzędzia marketingowe.

Współpraca

Kompleksowe wsparcie sprzedaży na eBay. Przygotujemy uruchomienie konta oraz wprowadzimy oferty i zadbamy o marketing.

Szkolenia w zakresie eBay są przygotowane dla każdego Zamawiającego indywidualnie. Przed spotkaniem wyznaczamy zagadnienia, które wymagają omówienia i tak planujemy czas, aby znalazły się w nim odpowiedzi na wszystkie wątpliwości. Indywidualne podejście gwarantuje maksymalną jakość usługi oraz ilość wiedzy przekazaną na szkoleniu. 

Oferta jest zarówno dla osób już sprzedających za granicą, które postawiły samodzielnie swoje pierwsze kroki i chcą zwiększyć ilość posiadanej i wykorzystywanej wiedzy na temat eBay, jak i chętnych do rozpoczęcia swojej kariery na eBay. 

SKONTAKTUJ SIĘ ODNOŚNIE SZKOLENIA

Audyty eBay to doskonała metoda sprawdzenia swojej dotychczasowej sprzedaży i stopnia wykorzystania możliwości tej platformy. 

Podczas audytu sprawdzana jest jakość ofert, poprawność ich wprowadzenia, UX oraz ogólna prezentacja produktu. Weryfikuję również ustawienia konta, widoczność ofert i dotarcie do potencjalnych kupujących. Audyt może również zawierać porównanie z konkurencją i wskazanie różnic oraz podobieństw do ich aukcji. 

ZAPYTAJ O AUDYT

Wdrożenia eBay zapewniają wsparcie na start. W dopasowanej do Klienta ofercie zawieramy czynności niezbędne do rozpoczęcia sprzedaży. Może ona obejmować etapy takie jak: przygotowanie do założenia konta, otwarcie konta, setup konta, integrację z zewnętrznymi systemami / ERPem Klienta, przygotowanie szablonu, wdrożenie ofert, ustawienie promocji / działań marketingowych wewnątrz eBay. Na koniec przekażemy wskazówki do dalszej pracy z platformą. 

ZAPYTAJ O WDROŻENIE

Współpraca w zakresie eBay to gwarancja bezpieczeństwa podczas prowadzenia sprzedaży online przez ten portal. Oprócz pomocy przy całej ścieżce wdrożeniowej oferujemy bieżące wsparcie oraz wskazówki sugerowanych działań. Jeśli pojawiają się zmiany, które wymagają działania, informujemy o tym z wyprzedzeniem i wspólnie dostosowujemy ofertę do nowych realiów. Pakiet może zawierać również rozbudowane integracje i automatyzacje procesów, aby maksymalizować zyski z nowego kanału sprzedaży.

ZAPYTAJ O WSPÓŁPRACĘ

Porozmawiajmy, zapraszamy do kontaktu:

(257)